آموزش راه اندازی شبکه

ابتدا از اتصال سخت افزاری کامپیوتر ها ، سالم بودن تجهیزات سخت افزاری شبکه و نصب بودن درایور کارت شبکه اطمینان پیدا کنید و در صورت عدم وجود ایراد سخت افزاری ، مراحل زیر را دنبال کنید .

 

تنظیمات شبکه در Windows XP

 

تنظیمات نام کامپیوتر و گروه کاری :

1- از منوی Start گزینه Control Panel را انتخاب نمایید سپس گزینه System را انتخاب نمایید .

2- به سربرگ Computer Name مراجعه نموده و بر روی دکمه …Change کلیک نمایید .

3- در قسمت Computer Name یک نام غیر تکراری و ترجیحا کوتاه وارد کرده ، و در قسمت Workgroup نام گروه کاری را وارد نمایید .

نام گروه کاری باید در تمام سیستم ها یکسان باشد .

سپس برای اعمال تغییرات بر روی دکمه OK کلیک نموده و سیستم را Restart کنید .

 

تنظیمات TCP/IP :

4-  از منوی Start گزینه Control Panel را انتخاب نمایید سپس گزینه Network Connections را انتخاب نمایید .

5- بر روی آیکن شبکه (Local Area Connection) کلیک راست کنید  و گزینه Properties را انتخاب نمایید .

6- در قسمت This Connection uses the following items باید گزینه های زیر وجود داشته و تیک دار شده باشند :

– Client for Microsoft Networks

– File and Printer Sharing for Microsoft Networks

– Qos Packet Scheduler

تمام این گزینه ها به صورت پیش فرض وجود دارند و تیک دار می باشند اما اگه بر روی سیستم شما وجود نداشتند آنها را نصب کنید .

سپس گزینه (Internet Protocol (TCP/IP را انتخاب و بر روی دکمه Properties کلیلک نمایید .

7- در این قسمت گزینه Use the following IP address را انتخاب نمایید و IP address ، Subnet mask و Default gateway را طبق تصاویر زیر وارد نمایید :

سیستم مدیر شبکه (سرور) :

در سیستم مدیر شبکه کادر Default gateway را خالی بگذارید.

 

سیستم ایستگاه ها (کلاینت ها) :

در کادر Default gateway سیستم ایستگاه ها باید IP address سیستم مدیر شبکه را وارد کنید .

Subnet mask در تمام سیستم ها یکسان است (255.255.255.0 ) .

قسمت آخر IP address ایستگاه ها را به ترتیب افزایش دهید :

 

برای مثال اگر به غیر از سرور 3 کامپیوتر دیگر داشته باشیم :

سرور :
IP address : 192.168.0.1
Subnet mask : 255.255.255.0
Default gateway : چیزی در این قسمت وارد نمی کنیم

کلاینت 1 :
IP address : 192.168.0.2
Subnet mask : 255.255.255.0
Default gateway : 192.168.0.1

کلاینت 2 :
IP address : 192.168.0.3
Subnet mask : 255.255.255.0
Default gateway : 192.168.0.1

کلاینت 3 :
IP address : 192.168.0.4
Subnet mask : 255.255.255.0
Default gateway : 192.168.0.1

و به همین ترتیب اطلاعات را بر روی تمام ایستگاه هایتان وارد نمایید .

IP address سیستم ها باید غیر تکراری باشد .


 

تنظیمات شبکه در Windows 7

 

تنظیمات اشتراک گذاری :

1-  از منوی Start گزینه Control Panel را انتخاب نمایید سپس گزینه Network and Internet را انتخاب نمایید .

2- گزینه Network and Sharing Center را انتخاب نمایید .

3-  گزینه Choose homegroup and Sharing option را انتخاب نمایید .

4-  گزینه …Change advanced sharing settings را انتخاب نمایید .

5- در این قسمت گزینه ها را مانند تصویر تنظیم و بر روی دکمه Save changes کلیک نمایید .

 

تنظیمات نام کامپیوتر و گروه کاری :

6- از منوی start بر روی گزینه Computer کلیک راست نموده و گزینه Properties را انتخاب نمایید .

7- بر روی متن Change settings کلیک نمایید .

8- به سربرگ Computer Name مراجعه نموده و بر روی دکمه …Change کلیک نمایید .

9- در قسمت Computer Name یک نام غیر تکراری و ترجیحا کوتاه وارد کرده ، و در قسمت Workgroup نام گروه کاری را وارد نمایید .

نام گروه کاری باید در تمام سیستم ها یکسان باشد .

سپس برای اعمال تغییرات بر روی دکمه OK کلیک نموده و سیستم را Restart کنید .

 

تنظیمات TCP/IP :

10- مجددا وارد بخش Network and Sharing Center شوید و مطابق تصویر بروی گزینه Local Area Connection  کلیک نمایید .

11- بر روی دکمه Properties کلیک نمایید .

12- در قسمت This Connection uses the following items باید گزینه های زیر وجود داشته و تیک دار شده باشند :

– Client for Microsoft Networks

– File and Printer Sharing for Microsoft Networks

– Qos Packet Scheduler

تمام این گزینه ها به صورت پیش فرض وجود دارند و تیک دار می باشند اما اگه بر روی سیستم شما وجود نداشتند آنها را نصب کنید .

سپس گزینه (Internet Protocol (TCP/IP را انتخاب و بر روی دکمه Properties کلیلک نمایید .

 

13- در این قسمت گزینه Use the following IP address را انتخاب نمایید و IP address ، Subnet mask و Default gateway را طبق تصاویر زیر وارد نمایید :

سیستم مدیر شبکه (سرور) :

در سیستم مدیر شبکه کادر Default gateway را خالی بگذارید .

 

سیستم ایستگاه ها (کلاینت ها) :

در کادر Default gateway سیستم ایستگاه ها باید IP address سیستم مدیر شبکه را وارد کنید .

Subnet mask در تمام سیستم ها یکسان است (255.255.255.0 ) .

قسمت آخر IP address ایستگاه ها را به ترتیب افزایش دهید :

 

برای مثال اگر به غیر از سرور 3 کامپیوتر دیگر داشته باشیم :

سرور :
IP address : 192.168.0.1
Subnet mask : 255.255.255.0
Default gateway : چیزی در این قسمت وارد نمی کنیم

کلاینت 1 :
IP address : 192.168.0.2
Subnet mask : 255.255.255.0
Default gateway : 192.168.0.1

کلاینت 2 :
IP address : 192.168.0.3
Subnet mask : 255.255.255.0
Default gateway : 192.168.0.1

کلاینت 3 :
IP address : 192.168.0.4
Subnet mask : 255.255.255.0
Default gateway : 192.168.0.1

و به همین ترتیب اطلاعات را بر روی تمام ایستگاه هایتان وارد نمایید .

IP address سیستم ها باید غیر تکراری باشد .

 

 

اگر از نرم افزار های امنیتی مانند Internet Security استفاده می کنید ، احتمالا با پنجره ای مانند تصویر زیر مواجه خواهید شد که باید مجوز اشتراک شبکه را صادر کنید .

 

یاداوری نکات مهم :

1 – همه سیستم ها باید نام و IP address متفاوتی داشته باشند .

2- همه سیستم ها باید گروه کاری و Subnet mask یکسان داشته باشند .

 

 


 

به اشتراک گذاری اینترنت توسط سیستم سرور :

براي به اشتراك گذاشتن اينترنت توسط سیستم سرور ، تنظيمات DNS ها را در پنجره (Internet Protocol (TCP/IP (در سیستم سرور و تمام کلاینت ها) به صورت زير انجام دهيد  :
Preferred DNS server : 4.2.2.2
Alternate DNS server : 8.8.8.8

پاسخی بگذارید