برقراری ارتباط (راه اندازی شبکه) بین دو نقطه با استفاده از دو رادیو بیسیم TPLink Wireless Outdoor WA5210G

در مرحله اول با تنظیم IP بصورت زیر بروی کارت شبکه PC وارد کنسول مدیریتی دستگاه میشویم :
IP —> 192.168.1.100                      SM —> 255.255.255.0
با ورود به مرورگر اینترنتی و وارد نمودن IP پیش فرض دستگاه( 192.168.1.254) وارد کنسول مدیریتی آن شده و تنظیمات را بصورت زیر انجام می دهیم :
نکته : نام کاربری و پسورد جهت دسترسی به کنسول مدیریتی admin می باشد .

Device #1
Operation Mode —> Access point
Network –> IP Address : 192.168.1.253
Subnet : 255.255.255.0
Wireless –> Basic Setting –> Region : Iran
نام شبکه مورد نظر : SSID
Wireless Mode –> Access Point
Security Setting :WDA-PSK/WPA2-PSK
در این برگه رمز وایرلس را برای ایجاد امنیت درون شبکه ای انتخاب کنید

نکته اینکه : در هر بخش پس از اعمال تنظیمات باید گزینه SAVE را برگزینید .

Device #2
Operation Mode —> Access point
Network –> IP Address : 192.168.1.254
Subnet : 255.255.255.0
Wireless –> Basic Setting –> Region : Iran
نام شبکه مورد نظر : SSID
Wireless Mode –> Client
در این برگه با انتخاب گزینه Survay و انتخاب نامی که برای Device #1 برگزیدید آنرا بعنوان اکسس پوینت اصلی(سرور) برگزینید .
Security Setting :WDA-PSK/WPA2-PSK
در این برگه رمز وایرلس را برای ایجاد امنیت درون شبکه ای انتخاب کنید

پاسخی بگذارید