برقراری ارتباط (راه اندازی شبکه) بین دو نقطه با استفاده از دو رادیو بیسیم TPLink Wireless Outdoor WA5210G

در مرحله اول با تنظیم IP بصورت زیر بروی کارت شبکه PC وارد کنسول مدیریتی نانو استیشن میشویم :
IP —> 192.168.1.21                      SM —> 255.255.255.0                               DG —> 192.168.1.20
با ورود به مرورگر اینترنتی و وارد نمودن IP پیش فرض نانو ( 192.168.1.20) وارد کنسول مدیریتی نانو شده و تنظیمات را بصورت زیر انجام می دهیم :
نکته : نام کاربری و پسورد جهت دسترسی به کنسول مدیریتی ubnt می باشد .

Nano #1
Linksetup Tab —> Wireless Mode : Access point WDS
SSID : mywlan
Country code : Iran
Security : WPA
WPA preshared key : bridgelink
در پایان انتخاب دکمه Change  و پس از آن Apply .

Network Tab —> Network name : Bridge
Bridge IP Address : DHCP
Auto fallback IP : 192.168.1.20
در پایان انتخاب دکمه Change  و پس از آن Apply .

Nano #2

Linksetup Tab —> Wireless Mode : Station WDS
SSID : mywlan
Country code : Iran
Security : WPA
WPA preshared key : bridgelink
در پایان انتخاب دکمه Change  و پس از آن Apply .

Network Tab —> Network name : Bridge
Bridge IP Address : DHCP
Auto fallback IP : 192.168.1.20
در پایان انتخاب دکمه Change  و پس از آن Apply .

مراحلی که در بالا گفته شد مربوط به زمانی است که IP نانواستیشن ما در رنج IP شبکه باشد و بدین صورت نانو از مودم / روتر شبکه بصورت خودکار IP میگیرد . اگر IP نانواستیشن در رنج IP  شبکه نباشد و بخواهیم نانو را بصورت دستی در آن رنج قرار دهیم  با فرض اینکه شبکه در رنج 192.168.0.1 باشد بصورت زیر تغییرات را اعمال می نمائیم :

در سمت Access Point :
Network Tab —> Network name : Bridge
Bridge IP Address : Static
IP : 192.168.0.25
Netmask : 255.255.255.0
Gateway IP : 192.168.0.1
Auto fallback IP : 192.168.1.20
PDNS , ADNS را در صورت وجودد ست نمائید.

در سمت Station
Network Tab —> Network name : Bridge
Bridge IP Address : Static
IP : 192.168.0.26
Netmask : 255.255.255.0
Gateway IP : 192.168.0.1
Auto fallback IP : 192.168.1.20
PDNS , ADNS را در صورت وجودد ست نمائید.

 نکات :
1) Auto Fallback IP : اگر نانو بصورت خودکار IP نگیرد می توانید با IP که در این بخش ست می کنید به کنسول مدیریتی نانو دسترسی یابید .
2) IP Gateway باید IP  مودم ‌ADSL یا همان IP که روتر / سوئیچ از طریق آن به مودم ADSL دسترسی دارد ، باشد تا بتوان به اینترنت دسترسی داشت .

پاسخی بگذارید