ساختمان هوشمند BMS

  ساختمان هوشمند

 

نصاب سامانه مديريت ساختمان شغلي است از حوزه برق كه وظايفي از قبيل كار با سيستم هاي تهويه مطبوع ساختمان، نقشه خواني مدارهاي برقي، كنترلي و

 تاسيسات ساختمانهوشمند، نصب و راه اندازي انواع سنسورها و محرك ها، نصب و راه اندازي كنترلرها، مونتاژ ونصب 

تجهيزات تابلوهاي كنترل، تنظيم و راه اندازي و تست سامانه و عيب يابي مقدماتيورفع عيب سامانه هاي هوشمند را دارا مي باشد

اين شغل با مشاغلي از قبيل برقكار ساختمان، برنامه نويس ميكروكنترلر، ابزار دقيق كار، برقكار صنعتي، لوله كش آب و گاز ساختمان و طراح روشنايي ساختمان در ارتباط است.

توانايي ها

 • توانایی كار با سيستم هاي تهويه مطبوع ساختمان
 • توانایی نقشه خواني مدارهاي برقي، كنترلي و تاسيسات هوشمند ساختمان
 • توانايي نصب و راه اندازي انواع سنسورها، محرك ها، ترانسميترها، شمارنده ها و تايمرها
 • توانايي نصب و راه اندازي انواع كنترلرها( نظير PLC )
 • توانايي مونتاژ و نصب تجهيزات انواع سامانه هاي مديريت ساختمان(تابلوهاي كنترل)
 • توانايي تنظيم، راه اندازي و تست انواع سامانه هاي BMS
 • توانايي عيب يابي و رفع عيب مقدماتي سامانه هاي BMS   (سخت افزاري و نرم افزاري)

دانش

 • اجزا تجهيزات اصلي موتورخانه هاي ساختمان
 • انواع ترموستات و سنسورهاي حرارتي
 • كاربرد و چگونگ ي عملكرد سيستم هاي تهو يه مطبوع (فن كو يل، يوني تهيتر، چيلر، اسپيليت و…)
 • راه كارهاي كاهش مصرف انرژي در سيستم هاي تهويه مطبوع
 • علايم برق و نقشه كشي درساختمان
 • انواع مصرف كننده هاي عام و خاص
 • چگونگي استفاده از سنسورها با هدف هوشمند سازي
 • روش هاي سيم كشي معمولي، هوشمند و تركيبي
 • استاندارهاي سيم كشي
 • چگونگي عملكرد و كاربرد انواع سنسورها
 • چگونگي عملكرد و كاربرد انواع محركها، ترانسميترها و ترانسديوسرها
 • چگونگي عملكرد و كاربرد شيرهاي برقي و قفل الكترونيكي
 • چگونگي عملكرد و كاربرد انواع شمارنده ها و تايمرها
 • ساختار واجزاي اصلي كنترلرها
 • انواع ميكروپروسسورها و ميكروكنترلرها
 • انواع  PLCها و  PAC ها

 • سيستم هاي مانيتورينگ (نظير HMI )
 • ساختار و عملكرد سامانه مديريت ساختمان
 • انواع تجهيزات تابلو برق هوشمند
 • عملكرد بردهاي اصلي
 • عملكرد بردهاي جانبی (برد تلفن كننده، برد اعلام سرقت ، برد اعلامحريق، برد درب بازكن ،برد شبكه و… )
 • ساختار و عملكرد سامانه مديريت ساختمان
 • انواع تجهيزات تابلو برق هوشمند
 • روش هاي كنترل سيستم هوشمند
 • تنظيمات سيستم هوشمند
 • ريموت كنترل و كاربرد آن در سناريو
 • اصول و چگونگي عملكرد دستگاه و تجهيزات سامانه
 • روش هاي كنترل و سيم كشي روشنايي و مصارف خاص ساختمان
 • روش هاي كنترل و سيم كشي سيستم هاي دزد گير و دوربين مداربسته
 • روش هاي كنترل وسيم كشي سيستم اعلام حريق
 • روش هاي كنترل و سيم كشي سيستم گرمايش و تهويه

​ 

مهارت

 • تنظيم سنسورها و ترموستات ها
 • تنظيم وكنترل انواع سیستم ها ي تهویه مطبوع (فن كو يل،يوني تهيتر،چيلر ،اسپيليت و… )
 • تنظيم و كنترل بهينه دماي ساختمان
 • نقشه خواني سيستم روشنايي و مصرف كنندگان برق
 • نقشه خواني سيستم هاي ايمني و حفاظتي
 • استفاده از نرم افزار ها ي نقشه كشی در حد نیاز(گرفتن خروجی، پر ينت و … )
 • نصب وتنظيم سنسورها، محرك ها، ترانسميترها، شمارنده ها و تايمرها
 • نصب وتنظيم شير برقي و قفل الكترونيكي
 • نصب و پروگرام نمودن ميكرو پروسسورها وميكروكنترلرها
 • نصب و پروگرام نمودن  PLC ها و PAC ها
 • كار با سيستم هاي مانيتورينگ
 • كار با نرم افزارهاي مربوطه
 • نصب برد الكترونيكي
 • نصب تجهيزات مرتبط
 • سيم كشي و فرم بندي مناسب تابلو
 • برنامه ريزي (پروگرام) دستي تابلو
 • راه اندازي و تست سيستم
 • كنترل از طريق خط تلفن و موبايل
 • كنترل از طريق نرم افزار
 • كنترل از طريق ريموت و كي پد
 • رفع عيب سيستم هاي روشنايي و مصارف خاص
 • رفع عيب سيستم هاي ايمني و حفاظتي
 • تعويض بردهاي اصلي و جانبي سامانه
 • برنامه ريزي (پروگرام) سامانه

نگرش

 

 • استفاده صحيح از تجهيزات
 • دقت در نقشه خواني جهت اجراي صحيح
 • اجرا مناسب جهت بهينه سازي و كاهش مصرف سوخت
 • همگوني نوع و محل نصب سنسورها
 • استفاده از تجهيزات مناسب و استاندارد
 • دقت در تنظيم تجهيزات
 • استفاده از تجهيزات استاندارد

پاسخی بگذارید