چگونگی نصب سرویس FTP در Windows Server 2003

جهت نصب سرویس FTP در Windows Server 2003 کافیست طبق تصاویر زیر اقدام نمایید:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با انجام عملیات فوق سرویس FTP بر روی سرور مورد نظر نصب می گردد. حال زمان پیکربندی آن جهت دسترسی از نوع anonymous فرارسیده است که در ادامه به آن خواهم پرداخت.

پیکربندی سرویس FTP

جهت پیکربندی سرویس FTP کافیست طبق تصاویر زیر اقدام نمایید:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با انجام مراحل فوق، سرویس FTP آمادگی دریافت و پاسخ گویی به درخواست های ارسالی را دارد. در این مرحله کافیست اطلاعات مورد نظر خود را در مسیر C:\Inetpub\ftproot قرار دهید. در این صورت کاربران می توانند از طریق پروتکل FTP به این اطلاعات دست یابند. به تصاویر زیر نگاه کنید:

 

 

 

 

 

پاسخی بگذارید