معین پاشا

فعال در زمینه فناوری اطلاعات   ساختمان هوشمند   نورپردازی هوشمند شهری  سیستم های حفاظتی

۸B60EA57524BF3B476AECE385E084982.1812

پیام بگذارید