معین پاشا

فعال در زمینه فناوری اطلاعات   ساختمان هوشمند   نورپردازی هوشمند شهری  سیستم های حفاظتی

E51989A26065A0F976ADB785702EFB38.1812

پیام بگذارید