چگونگی نصب سرویس FTP در Windows Server 2003

جهت نصب سرویس FTP در Windows Server 2003 کافیست طبق تصاویر زیر اقدام نمایید:                                   با انجام عملیات فوق سرویس FTP بر روی سرور مورد نظر نصب می گردد. حال زمان پیکربندی آن جهت دسترسی از نوع anonymous فرارسیده […]